0

มีผู้ชม 590 ครั้ง
สร้างสุขภาพ เท่าทันโรค
ปกติ : 160.00
ลดเหลือ : ฿144.00 THB

สุขภาพดีเป็นทั้งเหตุและผล และเป็นทั้งต้นทางและปลายทางของการมีคุณภาพชีวิต
เพราะสุขภาพดีเป็นปัจจัยหนึ่งที่จำเป็นสำหรับการดำเนินชีวิตให้เกิดผลิตผลทั้งทางเศรษฐกิจ
และทางสังคม ขณะเดียวกันผลิตผลที่เกิดขึ้นก็ส่งผลต่อความเป็นอยู่ของเราที่กำหนด
และส่งผลต่อระดับคุณภาพชีวิต ซึ่งรวมถึงการมีสุขภาพดีทั้งทางกายและทางจิตใจด้วย
อาจกล่าวได้ว่าสุขภาพเป็นทั้งทุนและผลตอบแทนในการดำเนินชีวิตของเรา


สนใจสั่งซื้อสินค้า : กรุณาแอดไลน์ LINE @sangdad_healthmart